Íslenska

Stoðir hf. er fjárfestingarfélag, í meirihlutaeigu einkafjárfesta, sem fjárfestir til langs tíma og hefur virka aðkomu að fjárfestingum sínum

Heildareignir (milljarðar ISK 30.06.2022):45
Fjöldi fjárfestingaverkefna:12