Íslenska

Stoðir hf. er fjárfestingarfélag, í meirihlutaeigu einkafjárfesta, sem fjárfestir til langs tíma og hefur virka aðkomu að fjárfestingum sínum

Heildareignir (milljarðar ISK 31.12.2021):51
Fjöldi fjárfestingaverkefna:14